Peňažný príspevok na úpravu rodinného domu

viď časť o príspevku o úprave bytu