Peňažný príspevok na úpravu pomôcky:

viac v časti peňažný príspevok na kúpu pomôcky