Časopis Diaživot

Vydavateľ: Združenie na pomoc diabetikom, Prešovská 39, 821 08, Bratislava

Adresa redakcie: Časopis Diaživot, Prešovská 39, 821 08 Bratislava

email: diazivot@centrum.sk, mobil: 0915/791 012

šéfredaktorka: JUDr. Eva Madajová

email: evamadajova@centrum.sk

Inzercia: diazivot@centrum.sk, 0917/493 172