TOP

 

Bratislava (11. februára 2016) - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Ocenenie Dobrovoľník roka 2015

- Srdce na dlani - pre oblasť zdravotníctvo a sociálne veci.

MUDr. Mária Orgonášová, CSc., čestná prezidentka

Asociácie organizácii zdravotne postihnutých odovzdala ocenenie

"Dobrovoľník roka 2015 - Srdce na dlani" za oblasť Zdravotníctvo a sociálne veci"

JUDr. Eve Madajovej zo Združenia na pomoc diabetikom.

Ocenenú Evu Madajovú pri tejto príležitosti

prijal Andrej Kiska, Prezident Slovenskej republiky.

Medzi gratulantmi bola aj námestníčka

Primátora HM Bratislava MUDr. Iveta Plšeková