Pýtajte sa lekára - projekt Ministerstva zdravotníctva SR v spolupráci s Asociáciou na ochranu práv pacientov SR a Jednotou dôchodcov Slovenska bol zahájený v júni 2013. Informačné semináre prebehli v roku 2013 v Bratislave a Nitre. Vo februári 2014 bol informačný seminár za účasti ministerky zdravotníctva Zuzany Zvolenskej v Trnave. V roku 2015 sú plánované semináre v ďalších mestách.

Podujatie v Trnave za účasti ministerky zdravotníctva Zuzany Zvolenskej vo februári 2014