Ďakujeme za Vašu podporu


Kontaktné údaje pre príjemcu 2% z dane:

   Združenie na pomoc diabetikom

           občianske združenie

   Prešovská 39, 821 08 Bratislava

              IČO: 30 799 848