Pýtajte sa lekára - všeobecného lekára

 1. Prečo mám užívať  tieto lieky? Ako moje ochorenie zmení môj doterajší život?
 2. Dá sa moje ochorenie vyliečiť alebo bude moja liečba celoživotná ?
 3. Neužívam zbytočne veľké množstvo liekov?
 4.  Nie je pre môj organizmus veľká záťaž, ak užívam ráno na obed a večer
  viac ako napr. 10  tabliet rôznych liekov?
 5. Ako mám užívať všetky  lieky tak, aby medzi nimi nemohli vzniknúť
  interakcie?
 6. Ako mám  užívať predpísané lieky? Pred jedlom alebo  po jedle? Môžem
  konzumovať všetky potraviny?
 7. Ako mám lieky uchovávať? Je potrebné držať ich v chladničke alebo môžu
  byť uchovávané pri izbovej teplote?
 8. Aké majú moje lieky nežiaduce účinky? Ako viem ovplyvniť  ich účinok ?
 9. Čo mám robiť,  ak sa u mňa prejaví niektorý z nežiaducich účinkov, ktoré sú uvedené v príbalovej
  informácii k lieku?
 10. Čo mám urobiť s liekmi, ktorým skončila doba expirácie?
 11. Môj liek/lieky majú vysoké doplatky. Nemôžem si ich zaplatiť a užívať. Sú u nás dostupné lieky,
  ktoré sú rovnako účinné na liečbu môjho ochorenia, ale lacnejšie?
 12. Môžete mi predpísať liek bez doplatku?
 13. Má liek, ktorý mi predpisujete vysoký doplatok?
 14. Môžete mi predpísať lieky, ktoré mi odporučil môj kardiológ (diabetológ,
  nefrológ, alergológ...)? 
 15. Môže mi lekárnik ponúknuť rovnako účinný, ale lacnejší liek? Je potrebné,
  aby som o tejto skutočnosti informoval/la svojho lekára?
 16. Čo môžem spraviť preto, aby som znížil požívanie tak
  veľkého množstva liekov?
 17. Pomôže mi  zmena životosprávy znížiť požívanie liekov alebo zabrániť
  komplikácií ochorenia?
 18. Ako mám zabrániť vzniku komplikácií môjho ochorenia?
 19. Mám schudnúť, prestať fajčiť, viac sa pohybovať?
 20. Je moje ochorenie vrodené? Mám dedičnú dispozíciu na  vznik napr. onkologického ochorenia, ak môj blízky príbuzný (rodič, starý otec)  podľahol takémuto ochoreniu?
 21. Čo môžem spraviť preto, aby som ja a  moje deti
  netrpeli rovnakým typom ochorenia ako môj blízky príbuzný?
 22. Môžem výživou (zmenou stravovacích návykov) a konzumovaním napr.
  výživových doplnkov ovplyvniť liečbu ochorenia a účinok liekov?
 23. ​Ako môžem ovplyvniť účinok liekov, ktoré užívam?
 24. Môžu voľnopredajné lieky tíšiace horúčku a bolesť (napr. Paralen, Panadol,
  Ibalgin, Nurofén, Aspirin, Acylcoffin...) nežiadúco ovplyvniť užívanie mojich
  liekov napr. na vysoký krvný tlak, na riedenie krvi alebo ochorenie žalúdka? Aké
  pravidlá platia pri ich užívaní?
 25. Môžem užívať všetky predpísané lieky odrazu alebo s časovým
  odstupom?
 26. Môžem  s predpísanými liekmi užívať aj výživové doplnky?
 27. Na aké preventívne prehliadky mám  počas svojho života nárok ?
 28. Môžem sa dať očkovať proti chrípke?
 29. Som bledá, unavená, búši mi srdce, hučí mi v ušiach, mám bolesti hlavy,
  závraty a niekedy som dýchavičná. Môžem byť málokrvná? Ako môžem pomôcť
  krvotvorbe?
 30. Mám problém prehĺtať tabletky. Môžete mi predpísať liek v inej
  forme?
 31. Mám celiakiu. Môžem užívať lieky, ktoré ste mi predpísali? Neobsahujú
  glutén?