Peňažný príspevok na výcvik používania pomôcky:

Výcvik používania    pomôcky  je činnosť potrebná na získanie vedomostí, zručností a schopností na používanie pomôcky alebo overenie schopností používať pomôcku.