Peňažný príspevok na úpravu garáže

viď časť o príspevku o úprave bytu