Peňažné príspevky

Sociálne dôsledky ŤZP sa kompenzujú formou:

  • jednorazových peňažných príspevkov
  • opakovaných peňažných príspevkov

 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 

Druhy
  opakovaných peňažných príspevkov


 

 

Výška príspevku v % zo sumy ŽM


 

 

Výška príspevku  v €


 

 

PP na osobnú asistenciu


 

 

1,39


 

 

2,76


 

 

PP na prepravu


 

 

51,02


 

 

101,07


 

 

PP na kompenzáciu zvýšených výdavkov


 

 

 


 

 

 


 

 

1. - na
  diétne stravovanie


 

 

 


 

 

 


 

 

   a) I. skupina chorôb a porúch


 

 

18,56


 

 

36,77


 

 

   b) II. skupina chorôb a porúch


 

 

9,28


 

 

18,39


 

 

   c) III. skupina chorôb a porúch


 

 

5,57


 

 

11,04


 

 

2. - súvisiace
  s hygienou alebo opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového
  zariadenia


 

 

9,28


 

 

18,39


 

 

3. -
  súvisiace so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla


 

 

16,7


 

 

33,09


 

 

4. - súvisiace
  so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom


 

 

22,27


 

 

44,12


 

 

PP na
  opatrovanie


 

 

 


 

 

 


 

 

1. Fyzická osoba v produktívnom veku


 

 

 


 

 

 


 

 

a)- opatruje
  1 osobu s ŤZP


 

 

111,32


 

 

220,52


 

 

b)- opatruje
  dve alebo viaceré osoby s ŤZP


 

 

148,42


 

 

294,01


 

 

c) - opatruje
  1 osobu ŤZP, ktorá je viac ako 20 hodín týždenne v zariadení


 

 

98,33


 

 

194,79


 

 

d) - opatruje
  2 a viaceré osoby s  ŤZP, ktoré sú
  viac ako 20 hodín týždenne v zariadení


 

 

139,15


 

 

275,65


 

 


 

 

e) - opatruje
  osobu s ŤZP, ktorá je v zariadení viac ako 20 hodín týždenne
  a súčasne opatruje aj druhú osobu s ŤZP, ktorá nie je
  v zariadení alebo je v zariadení najviac 20 hodín týždenne


 

 

144,71


 

 

286,66


 

 

2.  Fyzická osoba  poberá niektorú zo zákonom stanovených
  dôchodkových dávok


 

 

 


 

 

 


 

 

a) - opatruje
  1 osobu s ŤZP


 

 

46,38


 

 

91,88


 

 

b) - opatruje
  dvoch alebo viacerých osôb ŤZP


 

 

61,22


 

 

121,28