Svetový deň srdca 2014

24.09.2014 20:39

Nezáleží na tom, kde žijete, pracujete alebo sa zabávate, dôležité
je, že aj vy sa môžete pridať k aktivitám, ktoré podporujú zdravší a
Vášmu srdcu prospešnejší spôsob života.

Bratislava, 24. septembra 2014 - Slovenská liga Srdce srdcu ako partner Svetovej federácie srdca
vyzýva všetky rodiny a komunity, aby sa pri príležitosti tohtoročného Svetového dňa srdca zapojili
do boja proti kardiovaskulárnym ochoreniam (KVO). Cieľom tohtoročnej edukačnej kampane je
upriamiť pozornosť na to, aké dôležité je vytvárať zdravé životné prostredie. Ak sa ľuďom poskytne
možnosť vybrať si na bývanie, ich prácu či zábavu také miesto, ktoré bude prospešné pre ich zdravie,
prispeje to k zníženiu rizika KVO vyplývajúcich aj zo škodlivého životného prostredia.

Tohtoročný Svetový deň srdca prebiehal na Slovensku pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky
J.E. pána Andrea Kisku.
Kardiovaskulárne ochorenia sú najčastejšou príčinou úmrtí vo svete. Každoročne sú zodpovedné za
17,3 miliónov predčasných úmrtí vo svete a predpokladá sa, že do roku 2030 sa tento počet zvýši až
na 23 miliónov. Vo väčšine prípadov sa však dá kardiovaskulárnym ochoreniam predchádzať, a to
ovplyvňovaním rizikových faktorov, akými sú napríklad fajčenie, nezdravé stravovanie a nedostatok
pohybu.
Spoločnosť často obviňuje zo vzniku kardiovaskulárneho ochorenia samotného pacienta - Fajčíte!
Prejedáte sa!Priveľa konzumujete alkoholické nápoje!Necvičíte!A pritom práve prostredie,
v ktorom žijeme, pracujeme či trávime voľný čas, môže mať značný vplyv na možnosť vybrať si
správnu alternatívu pre zdravie nášho srdca - predovšetkým v súvislosti s postupujúcou urbanizáciou
prostredia, ktorá mení náš životný štýl a spôsob stravovania.

Svetový deň srdca
Tradíciu Svetového dňa srdca založila Svetová federácia srdca v roku 2000, aby ľudí na celom svete
informovala o tom, že srdcové choroby a cievna mozgová príhoda sú najčastejšou príčinou smrti a
každý rok im podľahne 17,1 milióna ľudí. Federácia spolu so svojimi členmi zdôrazňuje fakt, že aspoň
80 % predčasných úmrtí spôsobených srdcovými chorobami alebo cievnymi mozgovými príhodami
by sa dalo predísť, ak by boli pod kontrolou hlavné rizikové faktory, fajčenie, nezdravé stravovanie a
nedostatok fyzickej aktivity. Je nevyhnutné, aby ľudia pochopili, že musia sami prevziať
zodpovednosť za zdravie svojho srdca a že na to majú správne prostredie s podporou Svetovej
zdravotníckej organizácie (WHO), ktorá si kladie za cieľ znížiť predčasnú úmrtnosť spôsobenú
srdcovocievnymi ochoreniami aspoň o 25% do roku 2025.
/zdroj: www.sanofi.sk /