Svetový deň diabetu

05.11.2014 14:58

Svetový deň diabetu

V roku 1991 bol Medzinárodnou federáciou pre diabetes (IDF) a Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) 14. november vyhlásený za Svetový deň diabetu, ako reakcia na rastúce obavy zo zvyšujúcej sa zdravotnej hrozby, ktorú diabetes predstavuje.

Kampaň upozorňuje na zásadné problémy celosvetového významu, ktoré diabetes predstavuje, a približuje toto zákerné ochorenie verejnosti.

Svetový deň diabetu odštartuje kampaň, každoročne zameranú na jednu novú tému, zvolenú Medzinárodnou federáciou pre diabetes. Cieľom je odpovedať na kľúčové otázky pre celosvetovú diabetickú komunitu. Zatiaľ čo kampane pre jednotlivé témy trvajú rok, samotný Deň diabetu sa oslavuje práve 14. novembra. Tento dátum symbolizuje narodenie Fredericka Bantinga, ktorý spolu s Charlesom Bestom prvý formuloval myšlienku, ktorá viedla v roku 1922 k objaveniu inzulínu.

Svetový deň diabetu si pripomína na celom svete viac ako 200 členských asociácií Medzinárodnej federácie pre diabetes vo viac ako 160 krajinách, všetky členské krajiny Spojených národov a tak isto ďalšie asociácie a organizácie, spoločnosti, odborná zdravotnícka verejnosť a ľudia s diabetom spolu so svojimi rodinnými príslušníkmi.

iwdd_logo_big.gif

Dostaňme cukrovku pod kontrolu. Teraz.

Rok 2010 je druhým rokom päťročnej kampane, zameranej na "Edukáciu a prevenciu cukrovky". Kampaň oslovuje všetkých lekárov a sestry, ktorí sú zodpovední za starostlivosť o pacientov a nabáda ich k využívaniu všetkých dostupných nástrojov liečby a kontroly diabetu.

Na verejnosť a na skupinu ľudí s vysokým rizikom rozvoja cukrovky sa kampaň obracia s cieľom, zvýšiť povedomie o diabetu a jeho prevencii. Pacientov s diabetom kampaň vyzýva k zlepšeniu vedomostí o cukrovke, s cieľom lepšie jej porozumieť a predísť tak komplikáciam. Pre vlády a politických činiteľov ide predovšetkým o oznámenie ekonomického významu stratégií prevencie diabetu a propagáciu edukácie o cukrovke, ako kľúčovej časti kontroly a kompenzácie tejto choroby.

Medzi kľúčové posolstvá kampane patria:

  • Poznajte príznaky cukrovky. Včasná diagnóza zachraňuje životy.
  • Náklady na prevenciu a liečbu cukrovky sú efektívne. Zaraďte ich do priorít programov.
  • I Vaše dieťa môže ochorieť na cukrovku. Naučte sa rozpoznávať varovné príznaky. Navštívte lekára, aby ste zistili mieru rizika.
  • Užívajte si aktívny život a predchádzajte komplikáciam.

Modrý kruh

Viete, prečo je symbolom Svetového dňa diabetu modrý kruh?

Kruh symbolizuje život a zdravie naprieč všetkými kultúrami. Modrá farba odráža nebo, ktoré spája všetky národy, a je farbou vlajky Spojených národov. Modrý kruh znamená zjednotenie celosvetovej diabetickej komunity proti pandémii diabetu. Viac informácií na www.diabetesbluecircle.org a www.worlddiabetesday.org.

Aj v Slovenskej republike prebieha v tomto roku množstvo aktivít spojených so Svetovým dňom diabetu. Srdečne Vás pozývame na 5. ročník Festivalu diabetu, ktorého je Abbott Diabetes Care partnerom a ktorý sa bude konať v Banskej Bystrici v sobotu 13. 11. 2010. V rámci tohto podujatia je o 11:00 je naplánovaný "Pochod proti diabetu".

V roku 2009 počet účastníkov pochodu proti diabetu dosiahol rekordného čísla 305 479 a pochodovalo sa v 52 krajinách sveta, čo len potvrdilo narastajúci záujem verejnosti o zdravý životný štýl a zvýšenú pozornosť venovanú diabetu. Spojme sily v prevencii diabetu 2. typu. Príďte a zapojte sa i Vy! Na mnohých miestach bude možné nechať si zadarmo zmerať hladinu cukru a cholesterolu v krvi.

Ďalšie informácie k téme Svetového dňa diabetu nájdete v sekcii Edukácia.

zdroj. www.abbottdiabetescare.sk