Ružinovský deň seniorov

23.10.2014 00:20

Združenie na pomoc diabetikom sa zúčastnilo na 3. ročníku Ružinovského dňa seniorov, ktorý sa konal 22.10.2014 v DK Ružinov.

   Na informačnom stánku ZPD Mgr. Katarína Sedláková, contact person IDF