Pacientska poradňa v Bratislave

30.11.2014 03:40

Občianske združenie Informovaný pacient otvára

od 1. decembra 2014 v Bratislave, Prešovská 39

/1. poschodie, vchod do budovy je z Ondavskej ul./

Poradňu pre pacientov

- poradenstvo o právach a povinnostiach pacientov

- sociálne poradenstvo

Otvorené: denne /po telefonickom dohodnutí termínu konzultácie/

Poradenstvo je bezplatné

Poradňu vedie JUDr. Eva Madajová a kol.