Nový portál OZ Informovaný pacient

07.01.2015 09:31

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti nový internetový portál občianskeho združenia Informovaný pacient, v skratke IPAC. www.informovanypacient-sk9.webnode.sk