Časopis DIAžitot 1/2015

03.10.2015 21:19

Oznamujeme čitateľom, že časopis DIAživot 1/2015 vyšiel a záujemcom je k dispozícií v sídle Združenia na pomoc diabetikom - Prešovská 39, Bratislava. Zároveň vychádza publikácia "Môj život s cukrovkou 5".