Bezplatná telefonická infolinka o poplatkoch

02.04.2015 21:51

Novela zákona č. 577/2004 o rozsahu zdravotnej starostlivosti, ktorá  rieši problematiku poplatkov v zdravotníctve, nadobúda účinnosť 1. apríla 2015. S cieľom vyjsť v ústrety občanom aj odbornej verejnosti Ministerstvo zdravotníctva SR  zriadilo bezplatnú telefonickú informačnú linku, na ktorej sa záujemcovia dozvedia odpovede na všetky otázky, súvisiace s problematikou poplatkov v ambulanciách lekárov. K tomuto kroku pristúpilo MZ SR s cieľom skvalitniť informovanosť  o aktuálnej téme, ktorá v týchto dňoch rezonuje a zaujíma sa o ňu široká verejnosť. Bezplatná telefonická infolinka s číslom  0800 611 117  bude  k dispozícii  v pracovných dňoch od 9.00 h do 14.00 h.  Podnety a otázky, ktoré súvisia s touto aktuálnou problematikou, môžu občania posielať na ministerstvo zdravotníctva aj písomne na e-mailovú adresu:  poplatky@health.gov.sk .           ​

Dátum: 1. apríla 2015

Zdroj. www.health.gov.sk