5. Bratislavský deň diabetikov

18.10.2014 00:27

SPÁJA NÁS DIABETES

Asociácia diabetikov Slovenska zorganizovala 5. BRATISLAVSKÝ DEŇ DIABETIKOV pri príležitosti Svetového dňa diabetu

dňa 18. okt. 2014 v Dome kultúry Ružinov. Podujatie sa začalo Diabetickou hymnou, ktorú zaspievali pani Zuzana Haasová a Jozef Pavlusík. Program po otvorení predsedníčkou Asociácie diabetikov Slovenska Annou Lazarovou pokračoval príhovorom MUDr. Ľubomíra Baráka, CsC., hlavného odborníka MZ SR pre detskú endokrinológiu a predsedom občianskeho združenia DIADOR a pozdravom  Ing. Dušan Pekár, starosta Mestskej časti Bratislava - Ružinov. Program ďalej moderoval MUDr. Ľubomír Barák, CsC. V rámci diskusného fóra postupne vystúpili a na otázky prítomných odpovedali:  Ing. Igor Lacík, DrSc. /SAV/, Mgr. KlauDIA Šugrová, Mgr. Andrea Bukovská /DIAMART Martin/, PharmDr. Dominik Tomek, CSc. MPH /SZU, EPF/ Petr  Kučera /AOPP/, Mgr. Miroslav Madaj /ZPD/, Mgr. Ivan Lenorák /ZO ZDS Bratislava V/

Organizátor:

Asociácia diabetikov Slovenska
Vlčkova 26, 811 04 Bratislava
.

www.adias.eu