Vyhodnotenie januárovej súťaže

01.03.2016 11:53

Správna odpoveď na otázku: Diagnózu“ Diabetes insipidus“ má oprávnenie liečiť poskytovateľ zdravotnej starostlivosti“, znie: endokrinológ.

Správne odpovede nám poslali:

Pani Magdaléna Kunyová, Levice

Pán Libor Luščík, Nové mesto nad Váhom.

Výhercom gratulujeme.