Zvýšil sa limit na testovacie prúžky na meranie glykémie

01.10.2014 19:26

V súčasnosti /október 2014/ platia tieto limity na testovacie prúžky na meranie glykémie:

D3 Testovacie prúžky na stanovenie glukózy v krvi glukomerom

  • diabetici liečení intenzifikovaným inzulínovým režimom = 75 kusov za mesiac
  • deti do 10 rokov veku = 150 kusov za mesiac
  • diabetici od 10 do 18 rokov veku = 100 kusov za mesiac
  • gravidné ženy = 100 kusov za mesiac
  • diabetici liečení konvenčným inzulínovým režimom = 50 kusov za dva mesiace
  • diabetici liečení perorálnymi antidiabetikami, inkretínovými  injekčnými mimetikami
    a diétou = 50 kusov za štyri mesiace