Kategorizácia ZP pre diabetikov od 1.10. do 31.12.2014

01.10.2014 19:17

Neprehliadnite súčasnú kategorizáciu zdravotníckych pomôcok pre diabetikov

Limity - skupina D - Zdravotnícke pomôcky pre diabetikov  a J obuv s dia úpravou

Limity_k_01_10_2014.rtf

Zoznam ZP - skupina D a J /diaobuv/

Zoznam_ZP_201410.xls

Zdroj. www.health.gov.sk